Přistavení kontejneru v Praze – co a jak

Přistavení kontejneru je prvním krokem při rekonstrukcí nebo stavbě a je s tím spojený i odvoz odpadu, který při tom vznikne. Pojďme se tedy podívat, co přesně si musíme připravit a rozmyslet dříve, než kontejner přistane na chodníku a vy do něj vysypete první kolečko, abyste si zajistili odvoz suti ze stavby.

Co budu do kontejneru dávat?

Heslo „Kdo třídí, šetří“ vám může přijít úsměvné, ale víte, že při alespoň trošku pečlivějším přístupem k třídění stavebního odapdu můžete ušetřit několik stokorun z ceny každého kontejneru? Matematika je neúprosná – likvidace třeba stavební suti, která je znečištěná, je výrazně dražší, takže i odvoz kontejneru, kam jste sypali stavební suť a odpad bez velkého rozmyslu, bude nákladnější, než kdybyste se na chvilku zastavili a suť a odpad dali třeba do dvou různých kontejnerů.

Kolik bude asi odpadu?

Cena přistavení menšího kontejneru je zákonitě nižší, ale někdy má smysl nebýt příliš skromný a objednat si rovnou přistavení kontejneru většího objemu, protože to bude nakonec výrazně levnější, než když se vám do malého kontejneru nevejdou dva poslední kubíky hlíny a budete si muset objednat ještě jeden. Stejně tak je dobré zvážit, zda se bude jedna o odvoz suti ze stavby – čísté nebo smíšené. Nebo obou typů, protože pak by dávalo smysl odpad rozdělit.

Přistavení kontejneru na čas – jak dlouho mi to bude trvat?

Že „čas jsou peníze“ platí i pro přistavení kontejneru, to nemusí být hned zřejmé. Ale zkuste se zamyslet – máte objednaný kontejner na 7:00 ráno, ale když vám šofér troubí pod oknem, vy ještě spíte, na místě pro kontejner ještě leží pytle s cementem ze včerejšího betonování a nakonec zjistíte, že původně uvažované místo je pro kontejner malé. Takže rychle hledáte nové, řidič je nervózní a vy nakonec budet teto prostoj nuceni zaplatit. A přitom by stačilo si místo připravit, přeměřit dříve, než jdete večer spát.